Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Terug naar overzicht

Brancheplan Verpakkingen krijgt steeds meer vaart

Op maandag 6 november vond de halfjaarlijkse bijeenkomst weer plaats. Met meer deelnemers dan ooit, een scherpe key-note en inhoudelijke bijdrages. Lees verder over deze geslaagde editie.

Steeds meer mensen en organisaties in de installatiebranche zijn zich bewust van de noodzaak om minder verpakkingen te gebruiken. En ze maken er werk van! Dat bleek op 6 november in De Kas in Woerden, waar de halfjaarlijkse evaluatie plaatsvond van het Brancheplan Verpakkingen. Laurens de Vrijer, die bij Techniek Nederland het project coördineert, is enthousiast over wat er tot nu toe is bereikt: ‘Het onderwerp leeft!’

Dynamiek

De groeiende belangstelling voor het onderwerp bleek onder meer uit de drukbezochte bijeenkomst op 6 november. Ruim 80 mensen waren in De Kas aanwezig. In de vakmedia is de laatste maanden steeds meer aandacht voor de uitdaging om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen. Ook dat zorgt voor de nodige dynamiek, zowel in de totale branche als binnen individuele bedrijven.

Inspiratiesessies

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen een update van de diverse pilots die in het kader van het Brancheplan Verpakkingen zijn opgezet. Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een drietal inspiratiesessies, over het Afvalfonds verpakkingen, het hergebruik van pallets en het project Justus in Amsterdam.

Lef

Keynote speaker tijdens de bijeenkomst was Wieger Droogh, CEO van Equans. Hij wees erop dat er soms lef voor nodig is om te zeggen wat je kan én wat je niet kan. Door te vragen om hulp bij het tot stand brengen van een circulaire manier van werken, kom je erachter wie je echte partners zijn. Dat is belangrijk, omdat samenwerking in de keten cruciaal is bij het verminderen van de verpakkingsberg.

Wieger constateerde verder dat we binnen het Brancheplan goed op weg zijn, maar dat er ook nog schakels ontbreken. Zo zijn afvalverwerkers en opdrachtgevers nog afwezig. Ook bij het vaststellen en verwezenlijken van de doelstellingen zouden we meer lef kunnen tonen, vindt hij. Durf verplichtend te zijn en verder te gaan dan je aanvankelijk voor ogen had.

Nieuwe deelnemers

In totaal hebben inmiddels 46 bedrijven zich bij het Brancheplan Verpakkingen aangesloten en dat aantal blijft toenemen. In het afgelopen halfjaar konden we Hüppe, Attema en OCS Bachmann (fabrikanten), Interfilter Group, Alius, itsme en Solar (groothandels), Stork, Vinci en Batenburg (installateurs) en Boxxit, Circular Plastics Alliance en Optimum Group (ondersteunende partijen) verwelkomen als nieuwe deelnemers.

Download
Download

Heb je een vraag?

Neem dan even contact op met Laurens de Vrijer. Hij is vakspecialist en helpt je graag verder.

Update!

We zijn weer een aantal weken verder sinds de vorige nieuwsbrief. Tijd voor een update!

Veelgestelde vragen

Lees op deze pagina hoe je mee kunt doen, wat het je oplevert, wat de doelstellingen zijn en nog veel meer.
Veelgestelde vragen