Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Terug naar overzicht

Vul uiterlijk 18 maart het uitvraagformulier jaarmeting 2023 in

Om zicht te krijgen op de voortgang van de acties en de doelstellingen uit het Brancheplan Verpakkingen van de installatiebranche wordt er jaarlijks gemonitord. Hiervoor vragen we gegevens uit bij de deelnemers van het brancheplan via een uitvraagformulier.

Beste deelnemer van het Brancheplan Verpakkingen,

Om zicht te krijgen op de voortgang van de acties en de doelstellingen uit het Brancheplan Verpakkingen van de installatiebranche wordt er jaarlijks gemonitord. Hiervoor vragen we gegevens uit bij de deelnemers van het brancheplan via een uitvraagformulier. Het formulier staat in de bijlage en de uitvraag heeft betrekking op de activiteiten in 2023.

Het uitvraagformulier

Het uitvraagformulier bestaat uit de volgende bladen:

o    Uitvraag: informatie uitgevraagd over o.a. ingekochte verpakkingen, afvalinzameling en activiteiten in het jaar 2023

o    Extra vragen installateurs: vragen die alleen voor installateurs van belang zijn en geacht worden in te vullen.

We vragen je de data in Excel aan te leveren. Hiermee kunnen we de data eenvoudig uitlezen en analyseren. Het format is naast een paar kleine aanpassingen vergelijkbaar met vorig jaar. Meer informatie over de invulling ervan staat in de bijgevoegde handleiding.

Invullen en deadline

Na het invullen ontvangen we het ingevulde Excelbestand graag retour. De deadline is 18 maart. Voor het overzicht graag:

o    het document na invullen opslaan onder de volgende naam ‘Jaarmeting 2023 verpakkingen installatiebranche [Bedrijfsnaam].xlsx’.

o    de ingevulde Excel naar Nadieh Kamp sturen (nadieh.kamp@rws.nl) met als onderwerp ‘Jaarmeting 2023 verpakkingen installatiebranche [Bedrijfsnaam]’.

Een goede teruggave is:

• Ingeleverd vóór de deadline

• Intern rondgestuurd om te controleren op accuraatheid en fouten

• Geeft duidelijke toelichtingen waar relevant

• Waar schattingen en aannames zijn gedaan, zijn deze duidelijk onderbouwd in de toelichting

Belangrijke informatie

De data wordt vertrouwelijk behandeld en de rapportage over de meting zal zich richten op het grotere plaatje en niet op de individuele organisaties. De data zal dus niet terug herleidbaar zijn tot jouw individuele opgave.  

We staan open voor feedback en punten van verbetering, deze punten kunnen meegestuurd worden in de mail. Deze punten worden meegenomen in de uitvraag voor de jaarlijkse monitoring.

Invulformulier
Invulformulier jaarmeting 2023 verpakkingen installatiebranche
Download
Handleiding
Handleiding uitvraag Brancheplan Verpakkingen meting 2023
Download

Heb je een vraag?

Neem dan even contact op met Laurens de Vrijer. Hij is vakspecialist en helpt je graag verder.

Update!

We zijn weer een aantal weken verder sinds de vorige nieuwsbrief. Tijd voor een update!

Veelgestelde vragen

Lees op deze pagina hoe je mee kunt doen, wat het je oplevert, wat de doelstellingen zijn en nog veel meer.
Veelgestelde vragen